Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 4Q 2014 57
Miroslav Zeman

Zatímco v minulém čtvrtletí byla jedinou novinkou změna názvu banky a vstup nového vlastníka, čtvrté čtvrtletí už je o něco bohatší.

 

Stejně jako Sberbank se tato banka zaměřila na propagaci svých spořících účtů a jejich výnosnosti. Spořicí účet GARANT od Expobank CZ garantuje výši úroku 1,1 % na 15 měsíců od založení.

Bedřich Danda
Otakar Schlossberger
Olga Ortová Šeflová

Její spořící účet nabízí klientům velmi atraktivní podmínky, v dalších oblastech se tato transformovaná banka dosud hledá.

 

(0 bodů)

Martina Hedvičáková

Expobank LLC úspěšně dokončila akvizici české dceřiné společnosti LBBW Bank CZ a.s. a dne 15. 10. 2014 změnila její název na Expobank CZ a.s.

 

Expobank CZ prodloužila nabídku výhodných sazeb u spořicího účtu GARANT.

Bankovní poplatky 4Q 2014 62.5
Bankovní poplatky.com

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani ve IV. čtvrtletí nezměnila a aktuální kvartál byl velmi klidný. Vzhledem k nedávnému snížení hodnocení v této části, tentokrát není důvod naše hodnocení měnit.

Nezaznamenali jsme žádné znatelné poplatkové změny ani jinou významnější aktivitu. I přesto posunujeme naše relativně nízké hodnocení o 0,5 bodu nahoru.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

 

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k pohybům ani jedním směrem a tak standardní klient i nadále zaplatí ročně 1.512 Kč a aktivní klient 8.315 Kč. Nicméně vzhledem k pohybům ostatních bank se Expobank výrazně propadla a tudíž o 0,5 bodu snižujeme naše hodnocení v této části. 

Veřejnost 4Q 2014 55
Peter Bramak
Jana Kovačiková

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ