Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2012 54,7
Bedřich Danda
Petr Kučera
Miroslav Zeman

 

Druhé čtvrtletí zahájila LBBW banka opětovnou změnou sazebníku, byl doplněn o nový produkt: internetové bankovnictví LBBW Business Direct. Další změnou následovalo květnového snížení úročení u běžných účtů, IQ konta ZDARMA a Konta 5 za 50 z 0,25 % p.a. na 0,00 % p.a. Zároveň dochází ke změně konstrukce zvýhodněné úrokové sazby, která je nabízena jako volitelná služba u produktu Konto 5 za 50. Základní zvýhodněný úrok činí nově 0,5 % p.a. a k němu až do konce roku získáte dodatečný bonusový úrok 0,5 % p.a.

Vyjma toho se však LBBW s žádnými dalšími novinkami nevytasila. Na vavřínech však neusnula. Svoji produktivitu ukázala v oblasti kultury a sponzorství. L BBW Bank CZ je dlouholetým partnerem Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA) a každý rok spolu s touto organizací podpoří Mezinárodní den povědomí o autismu (World Autism Awareness Day). Stejně tak tomu bylo i letos. Dále zvala své klienty do divadla, účastnila se Festivalu vína na Jihlavě, pořádala výstavu obrazů, zahajovala golfovou sezónu, pořádala Dětský den s indiány a mnoho dalšího.

Hodnocení proto rozhodně nesnižuji, nijak ho však ani nezvyšuji. 

Jan Klička

V minulém kvartále dostala banka obří pochvalu za nabídku okamžitého převodu peněz na cizí účet (žádná hra na dva bankovní dny). Ve druhém kvartále ale LBBW žádnou zásadní produktovou bombu nepředstavila. Naopak zhoršila (už tak drobné) úročení vkladů na běžných účtech. A to je věc, kterou klienti neslyší rádi. A to přesto, že slovní spojení „úročení běžného účtu“ se v českých poměrech stává spíše nonsensem.

Martina Hedvičáková

 

LBBW Bank v květnu změnila úrokové sazby na běžných účtech pro osobní bankovnictví. Došlo ke snížení úročení u běžných účtů, IQ konta ZDARMA a Konta 5 za 50 z 0,25 % p.a. na 0,00 % p.a. Také došlo ke změně konstrukce zvýhodněné úrokové sazby, která je nabízena jako volitelná služba u produktu Konto 5 za 50. Základní zvýhodněný úrok činí nově 0,5 % p.a. a k němu až do konce roku získáte dodatečný bonusový úrok 0,5 % p.a.

LBBW Bank se stala partnerem aplikace Kurzy měn (pro iPhone, iPad a Android ), kterou vyvinula společnost Peníze.cz a Onmeco. 

Bankovní poplatky 2Q 2012 68.8
Bankovní poplatky.com

 

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani v aktuálním II. čtvrtletí nezměnila. Hodnocení v této části proto ponecháváme na stejné úrovni jako v minulém čtvrtletí.

Banka v tomto čtvrtletí drobně změnila svůj sazebník k 1. 5. 2012. Nicméně podstatnější změnou bylo snížení úročení u běžných účtů, IQ konta ZDARMA a Konta 5 za 50 z 0,25 % p.a. na 0 % p.a. od 10. 5. 2012 Zároveň došlo ke změně konstrukce zvýhodněné úrokové sazby, která je nabízena jako volitelná služba u produktu Konto 5 za 50. Základní zvýhodněný úrok činí nově 0,5 % p.a. a k němu až do konce roku získají klienti dodatečný bonusový úrok 0,5 % p.a.. Hodnocení v této části není důvod měnit.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem zřejmé, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a především nevýrazné. V sazebníku se opravdu špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá i dokument, kde jsou změny popsány, takže klient hned ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení zatím neměníme, ale v této části má banka velké rezervy a možnosti zlepšení.

Podle Q Reportu Scott & Rose došlo k mírné změně nákladů u standardního klienta z 1.168 Kč na 1.249 Kč, zatímco u aktivního klienta ke změně nedošlo - 7.599 Kč ročně. Podle Kalkulátoru bankovních poplatků nedošlo k žádným změnám a tak se i nadále jako u jedné z mála bank drží oba nabízené účty - IQ konto zdarma a Konto 5 za 50 v TOP 15 ve všech čtyřech klientských profilech. Hodnocení pro aktuální kvartál necháváme beze změn.

Veřejnost 2Q 2012 50
Petr Vít
Psenda Psendovic
Hynek Folwarczny

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ