Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 4Q 2011 58,3
Miroslav Zeman

 

LBBW Bank rozšířila nabídku vkladových produktů o IQ podnikatelský spořicí účet s výpovědní lhůtou. LBBW Bank připravila pro své klienty další novinku - zhodnocení finančních prostředků podnikatelů pomocí IQ podnikatelského spořicího účtu s měsíční výpovědní lhůtou. Úroky jsou připisovány měsíčně, vedení účtu je zdarma.

LBBW Bank získala druhý nejvyšší počet bodů v rámci projektu Navigátor bezpečného úvěru. Navigátor sestavený Univerzitou Karlovou a poradenskou společností EEIP srovnává podmínky 50 spotřebitelských úvěrů, které poskytuje 34 finančních institucí v České republice. Záštitu nad projektem převzal profesor Michal Mejstřík, člen Národní ekonomické rady vlády

Banka tak potvrzuje své zaměření na speciální klientelu, které může nabídnout nadstandardní a netradiční služby.

Bedřich Danda

 

Zaměření činnosti a výsledky LBBW bank na českém trhu jsou do značné míry ovlivněny jejím historickým vývojem,  přednostní sférou jejího zájmu je a bude firemní a případně privátní bankovnictví.  Jinak lze pozitivně ohodnotit, že retailová nabídka LBBW banky pokrývá prakticky celý vějíř moderních bankovních služeb.

František Pavelka

 

LB=BW bank se nadále zdá být mnohem úspěšnější v mimo bankovních aktivitách, zejména v tzv. společenské odpovědnosti. Dále se snaží se o progres v hypotékách apod.  Přesto trochu přidávám na celkových 51 bodů. 

Jan Klička

Nový spořící účet s "milým" úrokem 2,35 p.a., navíc sjednání a vedení zdarma. To je podzimní nabídka LBBW, která si zaslouží palec nahoru. Taktéž lepší podmínky pro plovoucí sazby... Zřejmě si vedení banky přečetlo minulé hodnocení ze vstřčícnébanky.cz. Jen tak dál. 

Helena Kadlecová

 

Oblast poplatků:

- ve sledovaném období došlo k okolo 20ti změnám v Sazebníku poplatků, které se dotkly zejména oblasti platebního styku a přímého bankovnictví. Šlo zejména o přidání nových položek do Sazebníku.

Oblast úrokových sazeb:

- poklesla úroková sazba VIP konta

- došlo ke snížení a poté následnému zvýšení úrokových sazeb u  neúčelového hypotečního úvěru

- snížily se úrokové sazby u účelových hypoték

- došlo k pohybu úrokových sazeb u termínovaných vkladů

Inovace  a novinky:

  - banka představila 2 novinky -  IQ Podnikatelský spořicí účet s výpovědní lhůtou a IQ spořicí účet

Marketingové aktivity, komunikace:

- v tomto období nebyla zaznamenána výraznější aktivita banky

Bankovní poplatky 4Q 2011 68.8
Bankovní poplatky.com

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani ve IV. čtvrtletí 2011 nezměnila. Banka ale přišla s novým produktem – IQ spořicí účet. Jinak se banka navenek zviditelňuje především přes svoji nabídku hypotečních úvěrů. Hodnocení v této části zatím neměníme.
Banka v tomto čtvrtletí změnila sazebník dokonce dvakrát - k 15. a k 31.10.2011. K 15.10.2011 představila LBBW nový IQ spořicí účet. Minimální zůstatek na tomto účtu nesmí klesnout pod 500 Kč. Založení, vedení a zrušení účtu je zdarma, stejně tak u internetového bankovnictví jeho aktivace a služby. Zdarma jsou i příchozí platby a vklad hotovosti na účet. Za odchozí domácí platbu se platí 20 Kč. Měsíční výpis z účtu v elektronické či papírové podobě stojí 15 Kč. Nově banka do sazebníku zařadila zřízení, změnu a zrušení trvalého příkazu v rámci tuzemských, zahraničních a cizoměnových plateb prostřednictvím internetového bankovnictví – poplatek 0 Kč. Od 31. října 2011 došlo k další změně v sazebníku a to platba za čtečku čipové karty 230 Kč (v rámci internetového bankovnictví). Dříve byl tento poplatek účtován jen v případě ztráty nebo krádeže. Pokud by i v dalším čtvrtletí pokračovala aktivita banky, zvýšili bychom hodnocení v této části o 0,5 bodu.
Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem zřejmé, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Zejména členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. Jinak sazebník je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá i dokument, kde jsou změny popsány, takže klient hned ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení zatím neměníme, ale v této části má banka velké rezervy a možnosti zlepšení.
Podle Q Reportu Scott & Rose došlo k mírnému zlevnění u standardních klientů a to z 1 226 Kč na 1 172 Kč (tedy o 4,4%) a naopak ke zvýšení u aktivních klientů ze 7 105 Kč na 7 605 Kč (tedy o 7%). Podle Kalkulátoru bankovních poplatků nedošlo k žádným podstatným změnám a tak se i nadále drží oba nabízené účty - IQ konto zdarma a Konto 5 za 50 v TOP 15 ve všech čtyřech klientských profilech. Hodnocení jsme zvýšili v minulém čtvrtletí, pro aktuální kvartál jej necháváme beze změn.
 

Veřejnost 4Q 2011 36.3
Josef Marcián
Jakub Andrt
Ivan Blažek
Axel Wolf
petr vrána
Jana Matternová

5 za 50 dobrý

Bycek Milda

Celkem slušná banka.

Josef Pešek

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ