Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2011 57,6
Bedřich Danda

Oproti předchozímu čtvrtletí jsem nezaznamenal žádný posun. Banka se stejně jako její konkurentka Volksbank zaměřuje na rozvoj hypotečních služeb a zvýhodnění úvěrů. Není však o ní tolik slyšet.

Jan Brázda

V oblasti svých služeb neudělala banka v posledním čtvrtletí skoro žádné změny.

Pro své klienty s hypotečním úvěrem přišla banka s novou produktovou novinkou IQ konto HYPOTÉKA. Balíček stojí 299 korun měsíčně a za to klienti získají běžný účet vedený v korunách, elektronickou platební kartu, kontokorent, neomezený počet odchozích a příchozích tuzemských plateb, provedení neomezeného počtu inkas nebo internetové bankovnictví.

Martina Hedvičáková

LBBW Bank nabízí od dubna svým klientům dva typy krátkodobých spotřebních úvěrů.

LBBW Bank CZ rozšiřuje své produktové portfolio a na trh přichází s novou nabídkou – IQ konto HYPOTÉKA. Jedná se o balíček produktů a služeb připravený speciálně pro pokrytí finančních potřeb klientů, kteří mají hypoteční úvěr od LBBW Bank.

Banka zdvojnásobila své hypoteční portfolio, získala nové vklady, zvýšila kapitálovou přiměřenost na historicky vůbec nejvyšší úroveň a udržela dobrou likviditu a kapitálovou vybavenost. LBBW Bank za rok 2010 vykázala 50 mil. Kč zisku před zdaněním.

LBBW Bank CZ navázala začátkem dubna spolupráci s Wüstenrot - stavební spořitelnou a.s. a nově svým klientům nabízí zprostředkování stavebního spoření Wüstenrot.

LBBW Bank darovala počítače neziskovým institucím a LBBW Bank podporuje umění.

Eva Poláchová

LBBW zavedla IQ konto HYPOTÉKA. Jedná se o balíček produktů a služeb připravený speciálně pro pokrytí finančních potřeb klientů, kteří mají hypoteční úvěr od LBBW Bank. Dle sazebníku je produktový balíček za 299 Kč/měs.  Pokud však není měsíční  kreditní obrat na účtu minimálně 25 tis.Kč, zaplatí klient dalších 50,- Kč navíc.  Pravděpodobně je tento typ účtu výhodný opravdu hlavně pro ty, kteří provádí hodně plateb, protože jinak na něm zvlášť velké výhody nevidím. Nenašla jsem na stránkách banky ani žádný kalkulátor, na kterém bych si snadno spočítala,  v jakém případě, je tento  typ účtu  pro klienta vlastně opravdu výhodný.  

František Pavelka

LB=BW bank se zdá být mnohem úspěšnější v mimo bankovních aktivitách, zejména v tzv. společenské odpovědnosti. Snaží se o progres v hypotékách apod.

Bankovní poplatky 2Q 2011 67.5
Bankovní poplatky.com

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani ve II. čtvrtletí 2011 nezměnila. V porovnání s ostatními bankami, není v posledním půlroce tak viditelná, ale v aktuálním čtvrtletí se to trochu zlepšilo. I přes nabídku nového produktu IQ konto HYPOTÉKA, nedošlo ke strukturálním změnám a tak hodnocení neměníme a i nadále zůstává v této části celkem vysoké na čísle 8.

Banka změnila sazebník v posledním čtvrtletí hned třikrát k 1.4.2011, 4.4.2011 a k 23.5.2011 a všechny změny se zaměřily na úvěrování. První změna (kapitola IV.) se týkala rozšíření nabídky banky o dva druhy krátkodobých úvěrů – LBBW půjčka a LBBW MULTI půjčka. LBBW půjčka je rychlý úvěr až do výše 500 000 Kč bez zajištění a ručitele, LBBW MULTI půjčka slouží k refinancování stávajících úvěrů. Druhou změnou bylo doplnění nového produktu do sazebníku, který v sobě spojuje běžný účet, vedení hypotéky a další služby – IQ konto HYPOTÉKA. Jde o balíček produktů a služeb pro klienty, kteří mají hypoteční úvěr od LBBW Bank. IQ konto HYPOTÉKA obsahuje běžný účet, internetové bankovnictví, elektronickou platební kartu Maestro nebo embosovanou platební kartu MasterCard, elektronické výpisy, propojení se spořicím účtem, kontokorent, neomezený počet tuzemských příchozích plateb, neomezený počet tuzemských odchozích plateb zadaných elektronicky, neomezený počet inkas. Cena balíčku je 299 Kč měsíčně. Dále se banka i v aktuálním čtvrtletí věnovala nabídce hypoték s výhodnými úrokovými sazbami a bez poplatku za její poskytnutí. Vzhledem k této aktivitě zvyšujeme hodnocení o 0,5 bodu a vracíme jej tak na 6 z minulého roku.

Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice na první pohled zřejmé, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Zejména členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. Jinak sazebník je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je zajisté přínosné a vstřícné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Klient se tak může lehce podívat na předchozí verze sazebníků. Jen je škoda, že není na první pohled vidět, kde a u jakých služeb došlo ke změnám poplatků.

Podle Q Reportu Scott & Rose ani podle Kalkulátoru bankovních poplatků nedošlo k žádným cenovým změnám. Nadále tak platí, že jak IQ konto zdarma, tak Konto 5 za 50 se v rámci různých srovnání standardního klienta pohybují dlouhodobě na předních místech.

Veřejnost 2Q 2011 50
Tomáš Kučera
Petr Netopil
Lucie Janečková

Banka má zajímavé IQ řešení, avšak stále ničím novým neoslnila a český trh o nic revolučního nerozšířila.

Alfa steel

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ