Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 2Q 2010 59,2
Bedřich Danda

LBBW bank se snažila ve druhém čtvrtletí o jakousi aktivitu nicméně reálná využitelnost a význam přijatých opatření a kroků je poměrně kontroverzní.

Banka přišla s novým produktem IQ bonusový vklad v eurech a korunách, tedy spořící účet se zhodnocením 3,35 %.

 

Banka také nezůstala pozadu a přidala se k bankám, které snižují úroky z hypoték.

I nadále má však banka pro většinu podnikatelů poměrně omezený dosah, a navíc nepřišla s žádným převratným opatřením, které by mohlo hodnocení výrazněji zvýšit.

Dalibor Z. Chvátal

Elbéčko si jde svoji osvědčenou cesnou dobrých sazeb hypoték a depozitních vkladů. Potěšila novinka v podobě volitelné SMS po každé transakci platební kartou, ale proč si tuto službu musí klient aktivovat na pobočce, když přímo vybízí k implementaci do internetového bankovnictví nebo alespoň přes telefon?

Eva Poláchová

Snad kromě IQ bonusového vkladu – žádná novinka. Banka u tohoto produktu slibuje roční zhodnocení až 3,35 %. Zde se však jedná o tzv. strukturované depozitum, kde je garantované nějaké základní zhodnocení (0,35% p. a.) a  bonus ( 3% p. a.) podle vývoje podkladového aktiva (v tomto případě se musí směnný kurz UER/CZK pohybovat ve stanoveném rozmezí po dobu od 28. 3. 2011 do 28. 6. 2011. Vklad na jeden rok. Není to klasický vkladový účet s jistým výnosem.

Již dnes ale avizuje změnu v oblasti hypoték - í výhodnou hypotéku za 3,89% p.a. s fixací na tři roky. Pro úvěry od 1 mil.Kč.a do 70% LTV. Nabídka platí od 1. 6. do 30. 7. 2010. a vypadá velmi zajímavě, protože jinde jsou tyto sazby jen jako pohyblivé.

Otakar Schlossberger

Universální banka s celou škálou produktů jak v oblasti depozit, tak úvěrů vč. hypotéčních. Banka nabízí na svých stránkách jako novou věc – hypotéku na bydlení za „unikátní“ úrok 3.89 procent, dále jako novinku program Elit k debetní platební kartě a tzv. IQ bonusový vklad.

 

Nezaznamenal jsem žádnou výraznou reklamní kampaň, která by mne jako spotřebitele přímo oslovila v této etapě. Dříve však oslovení veřejnosti bývalo výraznější.

 

Nicméně její sazebník je celkem srozumitelný pro klienta, avšak opět některé konkrétní sazby jsou velmi „diskutabilní“. Např. příplatek za expresní položku 300,- Kč je opravdu velmi vysoký.

 

Bezpečnostní pravidla pro klienta jsou rámcová a je otázkou diskuse, zda je možné je považovat za dostatečná či nikoliv. Banka se také hlásí ke společenské odpovědnosti a podílí se na sponzorování sociálně potřebným lidem (v tomto případě dětem).

 

Základní údaje o hospodaření se mi však nepodařilo nalézt. Proto hodnocení banky zůstává nezměněno.

 

Miroslav Zeman

Banka přicházela ve II. čtvrtletí s velkým množstvím prestižních, marketingových akcí, nicméně mezi těmito akcemi však stihla realizovat i poměrně velké množství změn přímo pro klienty. Banku je nutné pochválit z hlediska její vysoké aktivity. Banka se neschovává za svou podprůměrnou velikost či finanční sílu a snaží se oslovovat veřejnost mnohem více než velikostí srovnatelné banky, což je pro její hodnocení velmi pozitivní.

Banka přišla s novým produktem IQ bonusový vklad v korunách a eurech. Roční zhodnocení vkladu představuje až 3,35 %.

Hypotéka na bydlení byla zvýhodněna bankou snížením úrokových sazeb na 3,89 %. Úrokové sazby hypoték tak u této banky patří k těm nižším.

Mohli jsme se tak dozvědět, že banka věnovala 21 počítačů asi 10 neziskovým organizacím, v prostorech své pobočky uskutečnila vernisáž nebo podpořila dostihový den. 7

Banka se také podílela na celé řadě charitativních a vzdělávacích akcích.

Banka také v prvním čtvrtletí dosáhla zisku, když rok předtím vykázala poměrně výraznou ztrátu.

Bankovní poplatky 2Q 2010 67.5
Bankovní poplatky.com

Sympatická banka, která je méně vidět, ale působí vstřícným dojmem. Výše bankovních poplatků ani jejich struktura se nezměnila. Je ale zajímavé, že jde o jednu z mála bank, kde ještě zaplatíte poplatek za příchozí platbu z cizí banky (2 Kč), přitom vklad na účet zpoplatněn není. Banka nemá svoje bankomaty, takže za výběr z něj klient zaplatí 6,5 Kč z jakéhokoliv bankomatu. Což vzhledem ke změnám, které klienty u různých bank čekají, není vůbec špatná cena.

LBBW je jedinou bankou, která v aktuálním čtvrtletí nezměnila svoji poplatkovou politiku ani žádné budoucí změny neohlásila. I přesto klient této banky najde na jejich stránkách sazebník s platností od 1. června. Banka v něm nově nabízí IQ Bonusový vklad (vkladový produkt s možností dodatečného výnosu). Banka také v uplynulém období přišla s výhodnou hypoteční úrokovou sazbou.

Sazebník nedoznal žádných změn (kromě doplnění nového produktu) a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice na první pohled zřejmé, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Zejména členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je poněkud graficky nepřehledné a nevýrazné.

V žádném srovnání nedošlo za toto čtvrtletí u LBBW ke změně.

Veřejnost 2Q 2010 54.4
Kamila Damaská
Eliška Sládková
Lucie Trnečková

Neznám :-)

Radek Klouda
Klára Zemanová
Jitka Čechovská
Kristýna Drsová
Marek Kolář

néznám tuto banku tak dám 5 bodů

Andrea Křížová

s touto bankou nemám žádnou zkušennost

Vlaďka Sofková

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ