Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2010 57,6
Dalibor Z. Chvátal

Banka, jejíž jméno vypadá pro Čechy jako omylem napsaný shluk souhlásek, si razí cestu s pověstí konzervativní německé banky. Dlouho držela slušný úrok na spořicím účtu, její hypotéky patřily dokonce k nejnižším na trhu. Jako první přišla s nabídkou refinancování spotřebitelských úvěrů a později přibyly i hypotéky.

 

Elbéčko má hodně dobré úroky u úvěrů, ale dostat od něj úvěr je těžká cesta. Jestli UniCredit dvakrát přehodí korunou, než vám ji půjčí, tady to platí trojnásobně. Na předschválené nabídky zapomeňte, vše se řeší klasickou cestou žádostí přes pobočky.

 

Pozůstatky z doby Dresdner Bank přitahují do LB i majetnější klienty. Své klienty si LB nehledá snadno, před pobočkami zástupy rozhodně nestojí. Klienti však ocení dobrou kombinaci služeb, férovou cenu a opravdu hodně konzervativní strategii. Kdo chce jít proti proudu, pro toho je LBBW dobrou volbou.

Karel Kopeček

Jedna z menších bank a na českém bankovním trhu. Občasná externí komunikace probíhá spíše na úrovni posílení image-značky banky a jejím povědomí o ní.

Obecně slabé jsou informace, které o sobě banka poskytuje – přesněji řečeno jde  o informace, které by mohli posílit věrohodnost banky na veřejnosti (hospodaření apod.). V tuto chvíli se LBBW Bank řadí do zástupu šedých myší českého bankovnictví.

Eva Poláchová

Nejdynamičtější banka roku 2008. A to nejen z pohledu „Banky roku“, ale s jistou nadsázkou i z pohledu změny akcionářů a jména. Počtem klientů patří k těm menším, profiluje se jako otevřená banka z hlediska sdělování své ekonomické situace. Tomu odpovídala i řada přijatých opatření zejména v loňském roce, které vedly k změnám v účetnictví, které měly i vliv na ziskovost banky. I když její ztráta tímto krokem vzrostla, základní ekonomické ukazatele banky jsou na dobré úrovni, jak kapitálová přiměřenost, tak i růst výnosů – především díky růstu vkladů individuálního bankovnictví.

Nabídka služeb je omezená na běžné a vkladové účty, kreditní karty, hypotéční, spotřebitelské a podnikatelské úvěry a podnikatelské účty. Jako jediná z hodnocených bank nenabízí investice.

Informace pro klienty jsou na stránkách přehledné, sazebník služeb i přehled sazeb jednoduše přístupný.

LBBW nabízí jedny z  nejvýhodnějších úroků v oblasti spoření a úvěrů.

Aktuálně pořádá banka akce v nákupních centrech, které jsou zaměřeny na prodej právě úvěrových produktů, vkladových a spořících nástrojů banky.  S tím souvisejí i zvýhodněné sazby u některých typů hypotéčních úvěrů.

Otakar Schlossberger

Universální banka s celou škálou produktů jak v oblasti depozit, tak úvěrů vč. hypotéčních. Banka nabízí také kreditní karty, kde však zdůrazňuje výhodný měsíční úrok, který když se propočítá na rok, tak vychází poměrně vysoký (takže o vstřícnosti zde nelze moc hovořit, ale spíše o zakrývání reálných informací, což pak následně může vést k problémům mezi bankou a klientem).

 

Banka se přitom přihlásila ke Kodexu chování mezi bankou a klientem České bankovní asociace, který je i dostupný na jejich internetových stránkách. Přitom výše uvedený příklad je možno považovat jako chování banky právě v rozporu s tímto kodexem.

 

Nezaznamenal jsem žádnou výraznou reklamní kampaň, která by mne jako spotřebitele přímo oslovila v této etapě. Dříve však oslovení veřejnosti bývalo výraznější.

 

Nicméně její sazebník je celkem srozumitelný pro klienta, avšak opět některé konkrétní sazby jsou velmi „diskutabilní“. Např. příplatek za expresní položku 300,-- Kč je opravdu velmi vysoký.

 

Bezpečnostní pravidla pro klienta jsou rámcová a je otázkou diskuse, zda je možné je považovat za dostatečná či nikoliv. Banka se také hlásí ke společenské odpovědnosti a podílí se na sponzorování sociálně potřebným lidem (v tomto případě dětem).

 

Základní údaje o hospodaření se mi však nepodařilo nalézt, resp. podařilo, ale naposledy za rok 2004 a pak výroční zprávu za rok 2008, nikoliv výsledky hospodaření k 30. 9. 2009.

Miroslav Zeman

Jedná se o velmi malou banku se zajímavým potenciálem. Vyznačuje se velmi zajímavou dynamikou při budování své pověsti a skladbě svých produktů. Pozitivní je orientace banky na široké spektrum klientů. To může být pro banku na jednu stranu nevýhodou, na druhou stranu má však banka lepší pozici pro zlepšování své pozice na trhu.

Zaměření na širokou veřejnost potvrzuje i velmi vstřícná úroková, poplatková i cenová politika.

Internetové stránky banky působí profesionálně. Banka i přes omezenou velikost umí prodat to, co skutečně nabízí a dát své nabídce charakter komplexnosti a šíře, která ve skutečnosti tak velká není. Informace jsou komplexní a v podstatě vyčerpávající a klient se tak dozví vše, co skutečně potřebuje vědět.

Vstřícnost ve vztahu ke klientům již banka začala cílevědomě budovat. Brzdí jí však omezená velikost a tedy i omezený dosah. Prostor se nabízí v oblasti klíčového produktu banky, který by charakterizoval snadno a intuitivně dynamičnost celé banky v očích veřejnosti i klientů.

Bankovní poplatky 1Q 2010 67.5
Bankovní poplatky.com

Banka, která je sice méně vidět, ale její konto 5 za 50 vypadá celkem zajímavě. Banka působící sympaticky a poplatkově vstřícně. Je zajímavé, že právě tato banka má ještě poplatek za příchozí platbu (2 Kč z cizí banky), přitom například vklad na účet zpoplatněn není. Banka nemá svoje bankomaty, takže za výběr z něj klient zaplatí 6,5 Kč. Na druhé straně je výhodou, že je tato cena jednotná pro všechny bankomaty.

V poslední době tato banka významně pozměnila sazebník jen v souvislosti se změnou zákona o platebním styku. A to oběma směry. Mimo jiných změn tak u měsíčního výpisu z účtu došlo ke snížení poplatku (z 20 Kč na 15 Kč), na druhé straně se zvedl poplatek za vedení platební karty (z 200 Kč na 240 Kč).

Vzhledem k nabídce dvou výrazných kont (konto 5 za 50 a IQ konto zdarma) je sazebník relativně přehledný. Respektive je na první pohled zřejmé, co všechno spadá pod balíčkový účet. Jinak by ale mohl být sazebník přece jen poněkud přátelštější ke klientům. Zejména členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je poněkud nepřehledné a graficky nevýrazné. Třeba kapitola I – „Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky“ mohla být rozdělena jinak či mohla být součástí přehledné tabulky.

Ve srovnáních patří banka k těm poplatkově příznivějším. Například u nákladů průměrného bankovního klienta se umístila na třetím místě (respektive na pátém, kde ji předběhly banky s nějakou klientem splněnou podmínkou). To je oproti předchozímu roku největší skok ze všech měřených bank. Je ale také zajímavé, že z kalkulátoru bankovních poplatků už tak dobře nevychází a do TOP 15 se jen tak tak dostalo IQ konto zdarma. Na druhé straně má banka svoje konta vyrovnané, protože v pořadí průměru bank za všechny druhy účtů je na 4. místě. To dokládá i Bankovní ročenka 2009 od společnosti Scott & Rose, kde je u standardního klienta s cenou 1097 Kč (42% pod průměrem) druhá nejlevnější a zároveň jedna ze tří bank, kde se náklady proti roku 2008 snížily, a u aktivního bankovního klienta si tuto pozici víceméně udržuje (3683 Kč, 25% pod průměrem).

Veřejnost 1Q 2010 53.1
Tomáš Brotánek

Hrozná banka slovy bordel.

Karel Plánička

Kdy tahle banka zase změní vlastníka? A mají vůbec generálního ředitele?

Vladimír Pražák
Jirka Prokeš
Jan Hanák

zavedení minimálního zústatku 500,- Kč mi přijde dost šílený

Viktorie Babičková
Radovan Stancel
Vladimír Čadek
Lucie Nalepová

Malá banka s menším rozsahem produktů, ale kvalitních produktů. Kvalitní servis na pobočkách a vysoce zabezpečené el. bankovnictví. Nevýhodou je, že nemá online systém platebních karet. 

Martin Bok

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ