Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění zná vítěze. Spotřebitelé vybrali zanedbání povinnosti pojištěného


21. 06. 2018  07:17     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Zanedbání povinnosti pojištěného se stalo historicky první nejabsurdnější výlukou z pojištění. O vítězství této výluky rozhodlo v anketě na serveru www.Bankovnipoplatky.com více než 14 tisíc hlasujících. Na druhém místě se umístila výluka odlišné pojištění stejné či podobné věci a na třetím místě skončila výluka z hlediska nejednoznačné identifikace.

 

Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění zná vítěze. Spotřebitelé vybrali zanedbání povinnosti pojištěného
Historicky první nejabsurdnější výlukou z pojištění se stalo zanedbání povinnosti pojištěného. Tato výluka obdržela v druhém a finálovém kole hlasování celkem 2930 hlasů a 34 procent. V prvním kole pak tato výluka získala 996 hlasů. Celkem se hlasování o nejabsurdnější výluku z pojištění zúčastnilo od 15. března do 16 června 14 379 lidí. V prvním kole hlasovalo 5 704 hlasujících a v druhém kole 8 675 lidí.

Na druhém místě se umístila výluka odlišné pojištění pro pojištění stejné či podobné věci, která obdržela celkem 2 920 hlasů, tedy pouze o deset méně než vítěz.

Na třetím místě umístila výluka z hlediska nejednoznačné identifikace, která získala 2 825 hlasů, tedy 32 procent.

Nejabsurdnější výluka roku 2018 lidem vadí

Výluka zanedbání povinnosti pojištěného lidem vadí. Lidé v diskusích kritizují na této výluce její snadnou zneužitelnost ze strany pojišťoven. Jedná se přitom o pochybení účelová, nepodstatná nebo formální. Pokud například nezavřete okénko u auta a odskočíte si na pár minut a v dané době auto někdo vykrade, pojišťovna vám nic nedá. To samé platí například v případě dle pojišťovny nedbale zabezpečeného objektu, kdy nemusí stačit uzamčení visacím zámkem, nebo zámkem který není bezpečnostní.

Výluka zanedbání povinnosti pojištěného se umístila na prvním místě právem. Jedná se o výluku, která bývá ze strany pojišťoven velmi často zneužívána. Pojišťovny přitom využijí i zcela minimální, nebo nepodstatného zanedbání, které ani nemělo na vznik škody vliv. Účelové uplatnění této výluky znamená pro pojištěného člověka velkou ránu, která může velmi negativně ovlivnit jeho život,“ tvrdí organizátor ankety a majitel serveru Bankovnipoplatky.com Patrik Nacher.

Umístění výluky zanedbání povinnosti pojištěného na prvním místě pro mě není překvapením. Vyhrála ne proto, že by ji klienti nechápali, ale pro svou „gumovost“. Pokud se klienti obávají nejvíc této výluky, pak to může znamenat, že pojišťovnám nedůvěřují. A bojí se, že s takovou výlukou budou pojišťovací domy „kreativně“ zacházet,” komentuje finální pořadí Marek Orawski, spoluzakladatel sdílené pojišťovny První klubová, která je oficiálním partnerem Ankety. Současně Orawski dodává: “Obchodní vztah, který není založený na důvěře, ale na sankcích a slovíčkaření nemůže dlouhodobě fungovat.

Na druhém místě výluka odlišné pojištění pro pojištění stejné či podobné věci

Výluka odlišné pojištění pro pojištění stejné či podobné věci se stala vítězem prvního kola, kdy získala 1111 hlasů. Ve druhém kole pak získala 2920 hlasů, což ji nakonec stačilo na těsné druhé místo.

Tato výluka může zato, že pojišťovna klientovi nic nevyplatí, pokud je škoda způsobena jiným důvodem, než je vyjmenován v pojistných podmínkách. Příkladem je situace, kdy si člověk pojistí střechu na svém domě. Pokud ale střechu zničí vichřice, která nebyla vyjmenována v pojistných podmínkách, má klient smůlu. Ne každý obyčejný klient přitom dokáže posoudit, co všechno může poškodit jeho střechu, aby si zkontroloval, že se příslušná příčina ve smlouvě nachází. Dalším příkladem může být pojištění poškození domu. Když dům poškodí zemětřesení, které není vyjmenováno v podmínkách pojištění, opět klient od pojišťovny nic nedostane.

Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace byla v prvním kole i ve finále třetí

V prvním kole se tato výluka umístila s 856 hlasů na třetím místě. Ve finále si pak tuto pozici udržela s 2 825 hlasy. Jedná se o typicky gumovou výluku. Pokud pojišťovna chce, může pod takovou výluku zahrnout účelově v podstatě cokoliv. Pojišťovna tak nevyplatí plnění v případě, kdy například není vůz, loď nebo jiný dopravní prostředek udržován v dobrém stavu. Co je udržování dobrého stavu už je na posouzení pojišťovny, která tímto nejednoznačným termínem, identifikací problému či pochybení může odmítnout plnit.

Lidé v drtivé většině odmítli omezení při ukončování pojistných smluv

V rámci ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění proběhl také průzkum zjišťující názor lidí na problematiku omezování při ukončování či změnách pojistných smluv. Lidé tak odmítli možnost ukončení či změny pojistné smlouvy uzavřené na dobu neurčitou nejpozději šest týdnů před koncem ročního trvání smlouvy. Průzkumu se zúčastnilo 14 056 hlasujících.

Na otázku zda lidé měli někdy potíže s ukončením pojistné smlouvy ze strany pojišťovny (prošvihnutí lhůty, administrativní překážky, formální nedostatky apod. odpovědělo 11 858 hlasujících, že ano, což představuje celých 84 procent. S žádnými problémy se nesetkalo 1 723 hlasujících, tedy více než 12 procent, nevzpomíná si nebo neví 475 hlasujících, tedy pouze 3,4 procenta hlasujících.

13 280 hlasujících uvedlo, že by uvítalo ukončit pojistnou smlouvu kdykoliv. Jedná se o 94,5 procenta všech účastníků průzkumu. Nesouhlas vyjádřilo 347 hlasujících a 429 hlasujících nedokázalo posoudit.

13 277 hlasujících, tedy 94,5 procenta také přímo odmítlo povinnost dodržet omezující lhůtu pro možnost změn ve smlouvách, nebo jejich ukončení šest týdnů před koncem ročního trvání. Problémy s danou omezující lhůtou nemá 352 hlasujících a 427 hlasujících nedokázalo problém posoudit.

Změnu legislativy, která by umožnila klientům pojišťoven sjednat výhodnější podmínky pojištění kdykoliv a bez sankcí preferuje 12 205 hlasujících, tedy bezmála 87 procenta. Proti změně zákonů se vylovilo 360 hlasujících a 1 491 hlasujících nedokázalo problém posoudit.

 

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ANKETY O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ NALEZNETE ZDE:

https://www.bankovnipoplatky.com/nejabsurdnejsi-vyluka-2018/?hlasovani=1

 

Konečné výsledky druhého, finálového kola Ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění:

 1. Zanedbání povinnosti pojištěného – neplnění v důsledku chování klienta, který si podle pojišťovny neplní své povinnosti (například ponechá v době veder otevřenou ventilačku v bytě a bude vykraden)       2930 hlasů
 2. Odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci (například se chce pojištěný pojistit proti poškození bytu souseda, typicky vytopení sousedních bytů. Uzavře pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Ta se však vztahuje na případy, kdy nám přeteče vana, nebo se odpojí hadice od pračky. Pokud však praskne trubka ve zdi, pojišťovna plnit nebude. Na toto se vztahuje úplně jiný druh pojištění) 2920 hlasů
 3. Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace (například pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na garáž, jiná definice nemoci a úrazu z pohledu pojišťoven apod.)    2825 hlasů

Konečné výsledky prvního kola Ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění:

 1. Odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci (například se chce pojištěný pojistit proti poškození bytu souseda, typicky vytopení sousedních bytů. Uzavře pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Ta se však vztahuje na případy, kdy nám přeteče vana, nebo se odpojí hadice od pračky. Pokud však praskne trubka ve zdi, pojišťovna plnit nebude. Na toto se vztahuje úplně jiný druh pojištění)                    1111 hla
 2. Zanedbání povinnosti pojištěného – neplnění v důsledku chování klienta, který si podle pojišťovny neplní své povinnosti (například ponechá v době veder otevřenou ventilačku v bytě a bude vykraden)                   996 hlasů
 3. Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace (například pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na garáž, jiná definice nemoci a úrazu z pohledu pojišťoven apod.)                   856 hlasů
 4. Vznik nepředvídatelných okolností – vyšší moc (například je schválen zákon, který způsobí pojištěnému nějakou škodu, na níž měl pojištění, vznik války, terorismus, situace, se kterými se nepočítalo apod.)                                                       765 hlasů
 5. Slovíčkaření, slovní popis podobných situací – například potopa, povodeň, zátopa, vytopení (pojištění se může vztahovat na zátopu, ale už ne na vytopení) 710 hlasů
 6. Neposkytnutí vyčerpávajících informací – klient neuvede všechny informace o své osobě či majetku (například nesdělení informací o léčení v minulost, i v dětském věku pojištěného, nebo pojištěný neuvede nemoc, o které ani neví, že jí trpí apod.) 416 hlasů
 7. Výluky z hlediska nevhodného umístění pojištěné věci (například pojištěnou ledničku umístěnou v garáži zatopí voda) 416 hlasů
 8. Výluky omezující klasické životní situace s cílem prodat jiné pojistné produkty – připojištění (například havarijní pojištění neobsahuje pojištění skel, které je nutné připojistit)                               157 hlasů
 9. Pojištění výrobku v záruce – pojištěný si pojistí například ledničku, která je poškozena v důsledku zkratu na vedení, nebo přepětí. Pojišťovna v takovém případě odmítne plnit, protože přístroj je v záruce. Prodejce však odmítne reklamaci z důvodu zkratu na vedení. Neplní ani pojišťovna a ani není možné realizovat reklamaci 146 hlasů
 10. Karenční doba – po uzavření pojištění po určitou dobu pojišťovna nemusí plnit, tedy neplnění v případě vzniku pojistné události po určité stanovené období 90 hlasů


Anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění zná vítěze. Spotřebitelé vybrali zanedbání povinnosti pojištěného

Diskutovat (0)