8. díl:
Když došlo na nejhorší pomůže Filipovi insolvence


10. 12. 2019  00:25     ČSOB     komentáře (0)

UČÍME SE NAKLÁDAT S PENĚZI S FILIPEM: Když došlo na nejhorší, může nejen Filipovi pomoci insolvence. Filip tak má možnost se zbavit dluhů, které mu do té doby vznikly.

8. díl: Když došlo na nejhorší pomůže Filipovi insolvence
Úpadek a insolvenční řízení

Dluhová spirála může vyústit v to, že se dostanete do úpadku. Máte více věřitelů, jste v prodlení déle než 30 dnů a nejste schopni dluhy splácet. Soud rozhodne, jestli jste opravdu v úpadku, a určí způ­sob řešení. Pokud v úpadku jste, splňu­jete podmínky pro zahájení insolvenční­ho řízení. Schválením návrhu na zahájení insolvenčního řízení se přerušují (nikoli zanikají) exekuce. Způsobem řešení úpadku je mj. oddlužení a konkurz (tře­tím způsobem je reorganizace).

Oddlužení a pomoc při vyplnění návrhu:

Oddlužení (osobní bankrot) je soudem řízený proces na základě insolvenčního zákona, který vyžaduje dosti vysoký stupeň právních znalostí a pře­devším posouzení toho, zda dokáže­te splnit podmínky oddlužení. Tuto službu zdarma a kvalitně poskytují různé neziskové organizace. Odbor­ně a za úplatu ji vykonávají advokáti. Oddlužení znamená, že pokud splníte konkrétní podmínky oddlužení, které upravuje zákon, soud vás osvobodí od zbytku vašich nesplacených dluhů. O toto osvobození si musíte po splnění podmínek oddlužení zažádat. Soud vydá usnesení, kterým se nesplacené dluhy stávají nevymahatelnými.8. díl: Když došlo na nejhorší pomůže Filipovi insolvence

Diskutovat (0)