7. díl:
Co má Filip udělat, když nemá na splácení


03. 12. 2019  00:20     ČSOB     komentáře (0)

UČÍME SE ZACHÁZET S PENĚZI S FILIPEM: Když se Filip dostane do problémů s dluhy a splácením, musí začít věc aktivně řešit, a změnit i styl svého života.

7. díl: Co má Filip udělat, když nemá na splácení




Co dělat, když přijdou dluhy:

Pokud si půjčíte peníze, vznikne vám dluh. Půjčky se mají vracet řádně a včas. Vše závisí na smlouvě s bankou. Z mno­ha příkladů a případů lidí, kteří skončili v existenčních problémech, také víme, že není dobré vytloukat klín klínem a na půjčky, jež nedokážeme splatit, si brát další, většinou ještě méně výhodné půjčky. Nejlepší je poradit se s osobním bankéřem, který pracuje v bance, u níž máte účet. Samozřejmě se můžete obrátit i na širší rodinu a známé. V bance vám však nejlépe poradí, jak lze půjčky napří­klad konsolidovat (sloučit všechny půjčky do jedné a splácet jeden výhodnější úrok) a jak při tom postupovat. Jakmile zjistíte, že už nemáte peníze na splácení dluhů, nenamlouvejte si, že ta situace nenastala, a začněte s věřitelem či věřiteli aktivně jednat o změně splátkového kalendá­ře. Rozhodně si nepůjčujte na jednotlivé splátky u nových věřitelů.

Lidé, kteří se dostanou do dluhů, čas­to peníze dluží několika institucím. V extrémních případech a po různých exekucích se takoví lidé dostávají i do existenčních sociálních problémů (nejčastější příčina bezdomovectví...). Mnohdy se stává, že člověk začne s malichernými dluhy, například za jíz­du načerno. Do toho se ale postupně dostávají další a další dluhy, kterých se člověk postupně už nedokáže zbavit.

Nespadnout do dluhové spirály - Jak už zaznělo, nejhorším řešením je jeden dluh přebít další, ještě méně výhodnou půjčkou, tu zase další a tak pořád dokola. U každé ze smluv o půjčce jsou navíc jasně dané pokuty za nesplácení, kvůli kterým dluh pořád narůstá. I proto je potřeba číst smlouvy velmi obezřetně a podrobně. Zpoz­díte-li se například se splátkou úvěru o jeden jediný den, může věřitel vymá­hat určitou částku jako smluvní pokutu. Pokud nezaplatíte částku do daného termínu, bude vaši pohledávku vy­máhat soudně. Soud vydá rozhodnutí o zaplacení částky, a pokud vy jako dlužník nesplníte ve stanovené lhůtě dobrovolně, co vám soud uložil, stá­vá se toto rozhodnutí podkladem pro exekuci. Rozhodnutí soudu se v tomto případě nazývá exekuční titul. Návrh na exekuci podává k soudu věřitel, tedy osoba, která vám peníze půjčila a chce je zpět. Soud potom rozhodne o zahájení exekuce a pověří jejím výko­nem soudního exekutora. Ten na vás vydá exekuční příkaz, nicméně před­tím vás ještě vyzve k dobrovolnému plnění závazků ve lhůtě 30 dnů. Pokud ani tak své dluhy neuhradíte, provede exekutor exekuci.

Exekuce - Dluhová spirála může vyústit v to, že se dostanete do úpadku. Máte více věřitelů, jste v prodlení déle než 30 dnů a nejste schopni dluhy splácet. Soud rozhodne, jestli jste opravdu v úpadku, a určí způ­sob řešení. Pokud v úpadku jste, splňu­jete podmínky pro zahájení insolvenční­ho řízení. Schválením návrhu na zahájení insolvenčního řízení se přerušují (nikoli zanikají) exekuce. Způsobem řešení úpadku je mj. oddlužení a konkurz (tře­tím způsobem je reorganizace).



7. díl: Co má Filip udělat, když nemá na splácení

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

28790049330

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

54,6


ČÍSLO TÝDNE - 54,6 právě tolik činil čistý zisk tuzemských bank za první pololetí letošního roku. Je to výrazný nárůst oproti roku předchozímu. Bankám se dařilo zejména díky vysokým úrokovým sazbám.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,6550
Kurz USD Americký dolar 1 USD 25,6210
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,1845
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 27,3705
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,7590
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,0300
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9891
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více